English page Verkkosivu suomeksi

Tabú ger styrka och utrymme

  • Funktionshinder
dec
2015
18

Tabú är en feministisk aktivistgrupp som startade i Island i mars 2014. Gruppen är informell och riktar sig till kvinnor med funktionsnedsättning som vill dela sina erfarenheter, berätta om sin situation och kämpa för rätten att bli hörda.

Embla Guðrúnar Ágústsdóttir och Freyja Haraldsdóttir talade inför expertgruppen för könsrelaterat våld och funktionshinder i Reykjavik i september- DE FLESTA organisationer leds av personer utan funktionsnedsättning, säger en av grundarna, Embla Guðrúnar Ágústsdóttir. Även personer med funktionsnedsättning måste ta initiativ.Ta

En plats för samtal

I GRUNDEN handlar det om kvinnor som behöver en plats där de kan prata om teman som det tidigare inte har funnits utrymme för. Det kan handla om rättsställning, sex, föräldraskap, stigmatisering, oberoende, självbestämmande över sin egen kropp, våld eller vardagskränkningar mot personer med funktionsnedsättning.
- Det är alltid fokus på funktionsnedsättning men man kan inte bara se så endimensionellt.
Personer med funktionsnedsättning upplever ofta multipel diskriminering. Grunden kan vara kön, sexuell läggning, ras och ålder.

Motreaktion mot traditioner

TABÚ ÄR även en motreaktion mot traditionella organisationsstrukturer, där mycket energi går åt till möten och själva organisationen. I det arbetet ligger fokus på det politiska ...
- ... men då kanske vi glömmer bort oss själva, hur vi känner och våra erfarenheter, säger Embla Guðrúnar Ágústsdóttir.
På Tabú kan alla kvinnor ta plats, mötas och bli starkare. I den meningen är Tabú, med kurser och stödgrupper, ett kraftfullt redskap för att stärka känslan av egenmakt.
Även för den andra grundaren, Freyja Haraldsdóttir, är Tabú ett sätt att komma bort från traditionella organisationsstrukturer. Det finns ett stort behov av en radikal gräsrotsrörelse.
- Jag blir fullständigt utmattad av att sitta i en kommitté som handhar funktionshindersfrågor och vara den enda ledamoten med funktionsnedsättning, säger hon. Och sen talar de om för oss hur vi ska leva våra liv.

FAKTA

Embla Guðrúnar Ágústsdóttir och Freyja Haraldsdóttir talade inför expertgruppen för könsrelaterat våld och funktionshinder i Reykjavik i september. Gruppen har i uppgift att skriva rekommendationer till de nordiska samarbetsministrarnas expertgrupp för hållbar utveckling samt till ämbetsmannakommittéerna för jämställdhet samt för social- och hälsofrågor. Rekommendationerna tillsammans med en rapport om ämnet förväntas bli klara under våren 2016.

LÄNK: Här finns mer information om projektet Könsrelaterat våld och funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet