English page Verkkosivu suomeksi

Film från seminariet om barns och ungas psykiska hälsa

  • Välfärdspolitik
jun
2015
8

Nu är det möjligt att ta del av den inspelning som gjordes den 18 maj på seminariet om Barns och ungas psykiska hälsa.

Seminariet var ett samarbetet mellan den svenska Folkhälsomyndigheten och Nordens Välfärdscenter. Bland annat presenterades vår nya rapport "Skolelevers psykiska hälsa", skriven av Curt Hagquist.

Seminariet – och inspelningen - är indelad i tre pass; Inledning med Anna Bessö och Curt Hagquist, del två är föreläsning med Peter Salmi samt del tre som är den avslutande paneldiskussionen.

Länk till filmerna: 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/barns-och-ungas-halsa/seminarier-om-ungas-psykiska-halsa/

Här kan du läsa mer om projektet Unga in i Norden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet