English page Verkkosivu suomeksi

Sydkoreanskt studiebesök

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
okt
2014
23

NVC besöktes i förra veckan av en grupp sydkoreanska socialarbetare.

Gruppen kom från Kyungbukprovinsen i Södra Korea. De ville framförallt höra om den nordiska välfärdsmodellens framväxt, om arbetsmarknadsfrågor och om de nordiska ländernas familjepolitik.

Både barn- och äldreomsorg är centrala frågor för den sydkoreanska regeringen. Landet har bland de lägsta födelsetalen i världen, i fjol låg siffran på 1,19 barn per kvinna. Om inget görs kommer dagens 50 miljoner sydkoreaner att krympa till 40 miljoner år 2050.

Minskning av den arbetsföra befolkningen väntas leda till att den ekonomiska tillväxten i landet kommer att avstanna och med tiden minska. I dagsläget är Sydkorea bland de OECD-länder som spenderar minst på social välfärd.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet