English page Verkkosivu suomeksi

Svensk utredning kräver bättre stöd till barn i fosterhem

  • Välfärdspolitik
jun
2015
26

I dag lämnade den svenska regeringens särskilde utredare Håkan Ceder tvångsvårdsutredningens betänkande till barnminister Åsa Regnér. I betänkandet föreslås en lång rad åtgärder för att stärka barns rätt och rättssäkerhet.

Ung kille tittar in i kameran, omslag till rapporten Barn kan inte väntaFlera av de konkreta åtgärder som föreslås stöds av ett projekt som genomförts av Nordens Välfärdscenter med Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, som en av huvudförfattarna.

Nordens Välfärdscenters projekt, som omnämns och sammanfattas i tvångsvårdsutredningen, består av två delar och finns att ladda ner och beställa kostnadsfritt via följande länkar:

BARN KAN INTE VÄNTA
UNGAS RÖST

Det är väl känt att placerade barn har sämre både psykisk och fysisk hälsa än genomsnittligt. Förslagen, som är resultatet av Nordens Välfärdscenters projekt, är konkreta och omfattar åtgärder i såväl skola som socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Här finns mer information om Nordens Välfärdscenters projekt "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet