English page Verkkosivu suomeksi

Strategi och handlingsplan teman för rådsmöte

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
apr
2014
10

Strategi och handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder var i fokus när de nordiska ländernas nya funktionshinderråd sammanträdde i Reykjavik 26-27 mars. Rådets medlemmar antog också dokumentet Nordisk förklaring om ett bättre samhälle genom universell utformning, som definierar en nordisk förståelse av vad universell utformning är och hur det kan användas som strategi för ett hållbart samhälle.

Rådsmöte 27 mars 2014Funktionshinderrådets medlemmar har sedan deras första möte i november 2013 arbetat med interna strategidokument och prioriterade fokusområden som anses vara viktiga för det nordiska samarbetet om funktionshinder. Dessa ska göra nytta för länderna och i förlängningen göra skillnad för nordiska medborgare med funktionsnedsättning. Rådet väntar med att välja teman och aktiviteter i väntan på beslut från Ämbetsmannakommittén för social- och hälsosektorn om den handlingsplan som ska tas fram för funktionshinderområdet. Nordens Välfärdscenter har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet för Social- och hälsosektorn att ge förslag till handlingsplanen och funktionshinderrådet är delaktigt i arbetet. Vid mötet i Reykjavik beslutade rådsmedlemmarna att stödja de förslagna fokusområden i handlingsplanen: mänskliga rättigheter, mångfald och fri rörlighet.

Nya medlemmar och ministerbesök på programmet
Under mars fick Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder tre nya medlemmar. Den norska regeringen har utsett Åse Kari Hageto som ordinarie medlem, de åländska funktionshindersorganisationerna har utsett Jan-Erik Berglund som ersättare och de norska har utsett Gunnar Buvik till ersättare.
Under mötets andra dag besöktes funktionshinderrådet av Bergur Thorri Benjaminsson som berättade om verksamhet för unga med motoriska funktionsnedsättningar på Island. Det finns ett stort intresse för att skapa former för dialog med ungdomsorganisationer på nordisk nivå.
Siv FridleifsdottirRådsmötet besöktes också av Siv Friðleifsdóttir, tidigare minister, ordförande för Nordiska rådets välfärdsutskott och numer ordförande i det nordiska regeringssamarbetets nya Gränshinderråd. Funktionshinderrådets medlemmar bedömer att det nordiska samarbetet som syftar till att röja gränshinder för nordiska medborgare vid förflyttning över landsgränser, är en mycket relevant verksamhet att följa och påverka utifrån ett funktionshindersperspektiv.
Nästa rådsmöte arrangeras i samband med Nordiska rådets session i Stockholm i slutet av oktober 2014.

Här finns mer information om Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet