English page Verkkosivu suomeksi

Ryssland efterfrågar ny kunskap på det sociala området

  • Välfärdspolitik
jun
2014
3

Ett 100-tal utvecklingsansvariga, forskare och praktiker deltog i en konferens i Sankt Petersburg om vikten av tidigt stöd till familjer och barn. Konferensen tog också upp temat om skador på unga som utsätts för eller bevittnar våld i hemmet.

Konferensdeltagare i Sankt Petersburg- Satsning på föräldrastödsprogram är samhällsekonomiskt lönsamt, säger Kristin Marklund, projektledare på Nordens Välfärdscenter för projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer". Systematisk implementering av föräldrastödsprogram skulle kunna bidra till att färre barn måste placeras utanför hemmen.
I dag arbetar man i Sankt Petersburgområdet med att minska antalet institutionsplaceringar till förmån för familjehem. Men samtidigt berättas det om familjehem som har tagit emot 8-10 barn, varav flera har svåra funktionsnedsättningar. Fosterhemmen får dessutom sällan något stöd från samhällets sida.
Fredrik Hjulström, projektledare på Nordens Välfärdscenter, berättade om det pågående projektet Fokus på barn i familjehem. Ett av de preliminära resultaten är att fosterbarns skolgång är den viktigaste skyddande faktorn för att det ska gå bra för barnet längre fram i livet.
Stine Filholm och Bente Nielsen presenterade danska De fyra Årstiderna och dess arbetssätt. Det är Köpenhamns stads verksamhet för fosterbarn, ett slags fritidsgård dit fosterbarn är välkomna från tonåren upp till 20-25-årsåldern. Gården erbjuder fritidsaktiviteter och stöd till ungdomar som saknar stort eget nätverk.
Under konferensen i Sankt Petersburg var det fokus även på barn med funktionsnedsättning, särskilt döva barn. Ewa Martony och Karin Paulsson berättade om ny forskning som visar att behovet av ett språk, exempelvis teckenspråk, kan vara viktigt för identiteten.
Rapport på ryskaDet finns ett stort sug efter ny kunskap bland verksamma inom det sociala området i Ryssland. Därför var det mycket välkommet när alla deltagare fick rapporten från projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer". Rapporten var översatt till ryska (bilden till höger).

Elena KorzehnikovaElena Korzehnikova (till vänster) och Denis Kuzmin arrangerade konferensen i samarbete med Nordiska ministerrådets kontor i Sankt Petersburg och Pavlov Institutet.

 

Klicka här för mer information om projektet "Fokus på barn i familjehem".

Klicka här för mer information om projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer".

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet