English page Verkkosivu suomeksi

Stöd till projekt med fokus på rättigheter för tyst grupp

  • Funktionshinder
dec
2014
3

Håkan Jonsson, styrelseordförande för det svenska Sametinget och i den nordiska sammanslutningen Samiskt parlamentariskt Råd, SPR, är positiv till Nordens Välfärdscenters projekt ”Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund”. - Den gruppen har normalt ingen att vända sig till och kan vara ganska isolerad, säger han. Därför är det positivt att de lyfts fram.

Håkan Jonsson, styrelseordförande för det svenska Sametinget och i den nordiska sammanslutningen Samiskt parlamentariskt Råd, SPRHåkan Jonsson hoppas särskilt att projektet ska utmynna i någon form av rekommendation om hur man ska komma framåt. Frågan är högst aktuell eftersom det svenska Sametinget har beslutat att utarbeta ett social- och hälsopolitiskt handlingsprogram.
- Men då talas det mest om psykisk hälsa, säger han. Därför är det här ett bra projekt, vi vet väldigt lite om gruppen.

Lite är känt om gruppen

Eftersom samer med funktionsnedsättning varken uppträder som grupp eller hörs i samhällsdebatten, vet man inte ens om det finns specifika problem som är knutna till dem.
De nordiska sametingen är myndigheter och kommer inte att delta i styrgruppen för projektet. Men Håkan Jonsson medverkar gärna som referensperson och bollplank.
Anna Dahlberg, projektledare på NVC- Jag hoppas att projektet ska utmynna i rekommendationer för hur insatser och politik ska utformas så att rättigheterna för samer med funktionsnedsättning blir tillgodosedda på ett bättre sätt, säger Anna Dahlberg, projektledare på Nordens Välfärdscenter. Rättigheterna formuleras i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men vi vet inte om situationen för samer med funktionsnedsättning skiljer sig från andra personer med funktionsnedsättning.

Dialogmöten väntar

Det viktigaste nu är att utforma projektets upplägg tillsammans med samiska miljöer, funktionshindersorganisationer och intresserade forskningsmiljöer.
- Det ska vi göra genom en rad dialogmöten, säger Anna Dahlberg. Det är många frågor som ska få svar.

Här finns mer information om projektet "Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund".

Här finns mer information om vad som händer i dag, på den Internationella funktionshinderdagen.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet