English page Verkkosivu suomeksi

Stöd till nordiskt samarbete i funktionshinderorganisationerna

  • Funktionshinder
sep
2015
8

Härmed aviserar Nordens Välfärdscenter 2015 års stödordning gällande aktiviteter 2016 för Nordiska funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete.

Stödordningen syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationerna.

Bidrag ges för aktiviteter omfattande ett samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena dvs i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Ansök om bidrag för aktiviteter

Sista ansökningsdag är den 1 november 2015.

Läs riktlinjer och fyll i ansökan om bidrag

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet