English page Verkkosivu suomeksi

Statistik om unga svenskars levnadsvillkor

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
dec
2015
10

Ungidag.se är ett webbaserat verktyg där du kan ta reda på hur unga har det i Sverige idag. Här kan man bland annat se hur levnadsvillkoren hos unga skiljer sig åt beroende på om man är tjej eller kille, om man är född utomlands eller i Sverige eller var i landet man bor.

Det är den svenska regeringen som har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av ungas levnadsvillkor. 

Dessa områden presenteras:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning

Två unga killar lutar huvudena mot varandra

Länk till webbplatsen: (öppnas i ett nytt fönster)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet