English page Verkkosivu suomeksi

Spirande forskningssamarbete om rättigheter för samer med funktionsnedsättning

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
apr
2015
30

Forskare från Finland, Norge och Sverige samlades för att diskutera Nordens Välfärdscenters projekt om samer med funktionsnedsättning. Under mötet diskuterades pågående och tidigare studier om bland annat hälsa, samt idéer till upplägg för framtida studier.

En del av forskarna poängterade vikten av det samiska samhällets delaktighet med aktiva parter i projektet och andra ett tydligt sätt att involvera funktionshindersorganisationerna. Det ansågs positivt om forskare med samisk bakgrund på olika sätt kunde finnas med i delprojekten.
— Engagemanget från de deltagande forskarna var stort samtidigt som de bekräftade att området verkar vara relativt outforskat, säger Anna Dahlberg, koordinerande projektledare på Nordens Väldfärdscenter.
Omslaget till Anna Bruces doktorsavhandling "Which Entitlements and for Whom? The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Ideological Antecedents"Anna Bruce, forskare vid Lunds universitet, gjorde en genomgång av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur olika artiklar ska läsas i relation till varandra.
Porträtt av Anna-Lill LedmanAnna-Lill Ledman, bild till höger, forskare på Centrum för samisk forskning, Cesam/Vaartoe, på Umeå universitet, höll ett föredrag om etik i samisk forskning och lade ett historiskt perspektiv på detta.
— Alla medverkande var mycket positiva till ett forskningssamarbete mellan länderna inom detta område. Nu fortsätter arbetet med att skissa på forskningsupplägg och hitta ytterligare finansiering, berättar Anna Dahlberg.

Om du är intresserad av frågorna är du varmt välkommen att höra av dig till projektledaren — kontaktuppgifterna finns på projektets hemsida, liksom mer information om själva projektet.

Du når projektets hemsida via denna länk

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet