English page Verkkosivu suomeksi

Skydda barn och unga från alkoholens skador

  • Folkhälsa
jul
2016
8

Det är viktigt att skydda barn och unga från alkoholens skador. Det är budskapet i WHO-publikationen Young people and alcohol: a resource book. En av författarna i rapporten är Nina Rehn-Mendoza, biträdande direktör samt internationellt ansvarig vid Nordens Välfärdscenter.

Rapporten lyfter fram temat om unga och alkohol i en regional kontext. I rapportens första del ger författarna en inblick i konsekvenserna av alkoholkonsumtion bland unga. Där presenteras ny hjärnforskning. Andra delen ger en översikt över alkoholkonsumtionen bland unga i Västra Stillahavsregionen (en av WHOs regioner med 37 medlemsländer) och visar även på hur lite data som finns tillgänglig i många länder.

Rapporten diskuterar också möjliga förebyggande åtgärder i termerna av vad vi förstår med alkoholpolitik och hur olika åtgärder specifikt påverkar ungas alkoholkonsumtion. De flesta av medlemsländerna i regionen har ingen existerande alkoholpolitik, det vill säga inga restriktioner eller lagar om alkohol förutom i trafiken.

– De flesta är dock av åsikten att det är viktigt att skydda barn och unga från alkoholens skador. Det är via den gruppen vi kan närma oss frågan om utvecklandet av alkoholpolitik i dessa länder, säger Nina Rehn-Mendoza.

Läs rapporten här

Omslag till WHO-rapport Young people and alcohol

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet