English page Verkkosivu suomeksi

Skolstöd och hälsoundersökningar i fokus när NVC besökte Åland

  • Välfärdspolitik
sep
2015
27

I veckan arrangerade Rädda barnen och NVC en välbesökt temadag om barn i fosterhem på Ålands Sjöfartsmuseum. Arrangemanget är en del av NVCs pågående turné kring projektet Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem.

- I genomsnitt är ett barn i varje skolklass omhändertaget i samhällsvård någon gång under sin uppväxt. Forskningen visar att de här barnen antingen saknar betyg från årskurs 9 eller har låga eller ofullständiga betyg i betydligt högre grad än andra barn. Och i det sammanhanget är det viktigt att poängtera att de svaga resultaten inte beror på lägre kognitiv förmåga. Det säger Fredrik Hjulström som leder NVCs projekt kring fosterbarn.

Fredrik Hjulström menar att lärare, och andra vuxna i barnens omgivning ofta har låga förväntningar på ett placerat barns skolresultat och i vissa fall även skolnärvaro.
- Låga förväntningarna kan vara rent förödande, inte minst eftersom vi vet att skolresultat är utslagsgivande för barnets välbefinnande och framtidsutsikter. Om vi hjälper barnen att klara skolan är mycket vunnet, både sett ur ett kort och ett långt perspektiv.

Enligt Fredrik Hjulström behöver samhället gå in och stötta barnen under deras skolgång så att de kan förverkliga sin potential.
- Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som används i Sverige som visat sig fungera bra. Metoden bygger på att skola, socialtjänst och familjehem samarbetar för att hjälpa barn att klara skolan.

Systematiska hälsokontroller
Förutom skolresultat lyftes frågan kring fosterhemsplacerade barns hälsa.

- Elever som mår bra fysiskt och psykiskt har lättare att ta till sig kunskap, samtidigt som studier visar att elever som lyckas väl i skolan har större möjlighet att behålla hälsan.

Det hävdar Stefan Kling som arbetar som skolöverläkare i Malmö. Han ligger bakom den checklista för hälsoundersökningar som är ett av resultaten från projektet. Stefan Kling berättade bland annat om en nyligen genomförd studie i Malmö där det framkom att familjehemsplacerade barn ofta lider av både fysisk- och psykiskt ohälsa. Av de 121 barn som ingick i studien behövde drygt hälften vidare remiss för somatisk eller psykiatrisk vård.

- Tanken med checklistan är att underlätta för sjuk- eller skolhälsovården att genomföra hälsoundersökningar och därmed förbättra livskvalitén för barn som bor i fosterhem. I dagsläget finns det både betydande brister i socialtjänstens dokumentation av barnens hälsa och stora brister i kommunikationen mellan olika aktörer inom hälsovården. Det duger inte, de här barnen har rätt att få vaccinationer, tandvård och sin fysiska och psykiska hälsa utredd på lika villkor som andra barn, menar Stefan Kling.

lila och blå banner med texten: Nordens Välfärdscenter på turné i Norden - Fokus på barn i fosterhem

Läs mer om vår turné kring projektet Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet