English page Verkkosivu suomeksi

Skolavhopp i fokus under norsk dropoutkonferens

  • Arbetsinkludering
maj
2015
4

Jenny Tägtström, projektledare på Nordens Välfärdscenter, var en av talarna under Dropoutkonferansen vid Gardermoen i Norge. Evenemanget lockade lärare, NAV-personal från kommunerna, utbildningsförbudet och många andra som arbetar med dropoutproblematiken på gymnasier och grundskolor. Konfensen lyfte fram både politiska aspekter och forskningsläget och goda praktiska exempel som kan inspirera deltagarna och som kan omsättas i praktiken.

Jenny Tägtström, projektledare på Nordens Välfärdscenter, står på podiet under Dropoutkonferensen i Gardermoen. Bakom henne, på skärmen bakom henne står titeln på hennes presentation, "Frafall i Norden".Jenny Tägtström gav en överblick över situationen i Europa i allmänhet och Norden i synnerhet.
- Att fullfölja en gymnasieutbildning har blivit allt viktigare i alla nordiska länder, sade hon. De färdigheter som behövs på arbetsmarknaden har blivit alltmer kunskapsbaserade och vi förväntas kunna anpassa oss till snabba förändringar i samhället.

Miljoner unga hoppar av gymnasiet

Samtidigt är skolavhopp ett oroande faktum: I en rapport, beställd av Europakommissionen, fastslås det att 12,7 procent, d.v.s. 5,5 miljoner unga europeer mellan 18 och 24 år saknar fullföljd gymnasieutbildning. Pojkar, ungdomar med invandrarbakgrund och elever på de praktiska gymnasieprogrammen hoppar av i högre utsträckning än andra.

Mellan 6 och 9 procent av ungdomarna i de nordiska länderna räknas som NEETs, vilket innebär att de varken studerar, arbetar eller finns i någon form av praktik. Av dem som börjar i gymnasiet fullföljer ca 80 procent av de finska och svenska ungdomarna och ca 72-73 procent av de danska och norska. Island sticker ut i statistiken med enbart 58 procent som fullföljer.

Mobbing främsta orsaken till avhopp

Sittande publik under konferensenTemagruppen Unga i arbetslivet har inom ramen för ett EU-projekt i Sverige intervjuat ungdomar för att höra deras förklaring till avhopp. Fler än hälften angav mobbing som den främsta orsaken. De kritiserar skolpersonalen för att ingenting göra trots att de ser vad som pågår.
Många unga anger också otillräckligt pedagogiskt stöd som en viktig orsak till skolavhopp.
För att förhindra avhopp måste lärare och andra vuxna i skolan öppna ögonen och visa omtanke. Bättre pedagogiskt stöd och stöd när en elev varit borta under en längre tid är några av tipsen från ungdomarna själva när de lämnar förslag på vad samhället bör göra.

Kunskapsbanken visar på möjliga vägar

Jenny Tägtström berättade också om Nordens Välfärdscenters arbete på temat och specifikt om Kunskapsbanken, en hemsida som fylls med information om skolavhopp och goda exempel från Norden. Syftet med sidan är att samla och sprida kunskap om avhopp och bidra till lärande mellan länderna.
Bland övriga medverkande på konferensen fanns Håvard Tjore, en norsk lärare som gjort sig känd genom TV-program där han kraftfullt visar att starkt engagemang från lärarens sida i kombination med god pedagogik kan lyfta även elever som tappat all motivation. Även Ingeborg Kulseng och Anita Lødrup från Thor Heyerdahl-gymnasiet var med och berättade om arbetet på skolan som lyckats minska antalet skolavhopp till ett minimum.

Läs mer om Nordens Välfärdscenters projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning"

Se ett urval av intressanta projekt på Kunskapsbankens hemsida.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet