English page Verkkosivu suomeksi

Viktiga insikter efter seminarium om fri rörlighet

  • Funktionshinder
nov
2016
14

Det behövs bättre information, harmoniserande regler och en sammanställning av goda exempel. Det framkom under seminariet om fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning.

Den 3 november hölls ett seminarium i Köpenhamn om fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning. Det som diskuterades av deltagarna var främst studenters situation i Norden, byggregler och rörlighet över landsgränserna.

Bland annat framkom att informationen till personer med funktionsnedsättning som vill flytta inom Norden fortfarande kan förbättras. När det gäller studenters rörlighet kan det exempelvis ske genom informationsinsatser mot universitetens internationella avdelningar.

Harmoniserade byggregler var en annan sak som nämndes. Exempelvis att gemensamma byggregler för vändutrymme för rullstolar avsevärt skulle förenkla situationen och öka tillgängligheten på studentboenden.

Goda exempel från personer som själva hade prövat att vara ute i Norden och studera efterlystes också. Något som skulle kunna få fler att vilja försöka själva.

Seminariet var ett samarbete mellan Nordens välfärdscenter, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, Gränshinderrådet, Hallå Norden och Norden i Fokus.

Se seminariet i sin helhet nedan eller på Nordens välfärdscenters YouTubekanal.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet