English page Verkkosivu suomeksi

Seminarium om demens på Island

  • Välfärdspolitik
mar
2015
4

Den 9 april arrangerar Nordens Välfärdscenter ett seminarium om demens i Reykjavik, Island. Temana under heldagsseminariet är välfärdsteknologi, boende, forskning och distansutbildning.

Konferens om demens i NordenAvsikten är bland annat att diskutera på vilket sätt välfärdsteknologi kan hjälpa till i arbetet med personer med demens, hur man kan finna hållbara lösningar för boende, vad forskningen kan bidra med och hur distansutbildning kan hjälpa till att öka kunskapen om demens.

Dessutom presenteras arbetet med ett nytt nätverk, Demens i Norden. Nätverket, som främst koncentrerar sig på mindre målgrupper, grundades i början av år 2015 och har en treårig mandatperiod.

Seminariet är gratis och riktar sig till politiker, myndigheter och personer som arbetar med demenspatienter. Anförandena hålls på isländska och engelska.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till seminariet om demens i Norden 9.4 2015 här!

Nätverket Demens i Norden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet