English page Verkkosivu suomeksi

Seminarium i Almedalen: Nya samarbetsformer för att hjälpa unga med psykisk ohälsa

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
jun
2016
29

Unga som mår dåligt är en stor folkhälsoutmaning i hela Norden. Hjälp- och stödinsatser görs både inom den offentliga välfärden och i civila organisationer. I Danmark är det mer vanligt med samarbete mellan civila organisationer och offentlig sektor än i Sverige och erfarenheterna är goda. Måndagen 4 juli diskuteras frågan i Almedalen om det danska sättet att samarbeta kan fungera i Sverige.

Nordens Välfärdscenter driver ett större projekt, Unga in i Norden, som fokuserar på unga mellan 16 och 29 år. Målet med projektet är att politiker och beslutsfattare ska få kunskap om vilka investeringar som krävs för att förbättra stödet för unga med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa bland unga är ett folkhälsoproblem som ökar. I Sverige finns redan i dag samarbeten mellan brukarorganisationer och vården eller socialtjänsten. Men det är sällan aktörerna är delaktiga i varandras vardag. Det leder till att aktörerna samtidigt delar olika värderingar som de har helt olika förhållningssätt. Samarbetet är ibland produktivt och andra gånger utmanande.

I Danmark däremot samarbetar offentliganställda socionomer och psykologer med volontärer inom civila organisationer på en gemensam arena. Ett exempel är organisationen Headspace där volontärer och anställda har olika uppgifter för att lyckas. Headspace är brobyggare mellan de olika grupperna som arbetar tillsammans för att hjälpa unga som riskerar att hamna i sårbara situationer på grund av psykisk ohälsa. En framgångsfaktor är att verksamheterna har låga trösklar, till exempel genom att det är enkelt att ta kontakt och att det inte krävs diagnos för att få hjälp.

Nordens Välfärdscenter har tittat på civilsamhällets roll (i rapporten Creating Participation for Youth with Mental Health Problems) utifrån frågeställningen om civilsamhället kan komplettera – eller kanske förbättra – stödet för unga som mår dåligt.

Seminariet Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt? hålls i Almedalen måndagen 4 juli.

Medverkande vid seminariet:

  • Dagfinn Høybråten, generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet
  • Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare Nordens Välfärdscenter
  • Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
  • Kerstin Evelius, nationell samordnare för statens insatser inom psykisk hälsa
  • Nina Jürs, centerchef Headspace, Danmark
  • Ann Sofie Blixt, grundare och verksamhetschef, Stödorganisationen Tilia
  • Moderator: Tove Kjellander, barnrättskonsult, Vinkelrätt

Datum: 4 juli 2016
Tid: 10.00-10.45
Plats: Tavernatältet, Strandvägen 4.

Mer läsning:
Creating participation for youth with mental health problems
In Focus - Mental Health among Young People

Seminariet är en del av Nordens dag. 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet