English page Verkkosivu suomeksi

Seminarium i Almedalen: Sverige kan ta fram nationell strategi kring demens

  • Välfärdspolitik
jun
2016
29

Cirka 160 000 människor i Sverige beräknas vara demenssjuka. År 2050 väntas siffran ha ökat till cirka 293 000. Siffrorna är förmodligen i underkant. Många som är demenssjuka får inte någon diagnos. Det kan bli aktuellt för Sverige att ta fram en nationell strategi för demensomsorgen.

I motsats till Norge, Finland och Danmark saknar Sverige en nationell handlingsplan för demens. Det finns dock sedan 2010 riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna utvärderades 2014 och då framkom att många förbättringar behöver göras. Nästa år, 2017, ska Socialstyrelsen ha reviderat riktlinjerna och efter det finns ett regeringsuppdrag om att eventuellt ta fram en nationell strategi kring demens.

Var tredje sekund beräknas en människa insjukna i en demenssjukdom. Forskarna är överens om att antalet demenssjuka kommer att fortsätta öka. Sjukdomen är en global utmaning och dramatiska ökningstal väntar även Norden.

Söndagen 3 juli arrangerar Nordens Välfärdscenter tillsammans med Ålands landskapsregering seminariet Demens – en framtidsfråga i Almedalen. Det blir ett samtal om hur de nya riktlinjerna bör se. En diskussion blir om riktlinjer räcker eller om det krävs större politiska insatser kring demens. Ålands landskapsregering införde nya riktlinjer 2012. En viktig fråga till panelen är varför Sverige ännu inte har en nationell strategi i motsats till Norge, Danmark och Finland. Kan politikerna i panelen ”lova” att Socialstyrelsens underlagsarbete resulterar i en strategi från regeringen?

Vid seminariet deltar Wille Valve, socialminister Åland, Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Jan Lindholm, riksdagsledamot och ledamot i Nordiska rådet (MP), Michaela Prochazka, samordnare äldrefrågor, Socialstyrelsen samt Lars Rottem Krangnes, projektledare på Nordens Välfärdscenter.

Vid seminariet lanseras en ny rapport om demens. Rapporten innehåller exempel på best practice inom demensomsorg i Norden.
Ladda ner rapporten Demens

Datum: 3 juli 2016
Tid: 13.00-13.30
Plats: Holmen, H601
Platsbeskrivning: Vid M/S Michael Sars

Seminariet är en del av Nordens dag.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet