English page Verkkosivu suomeksi

Se våra nya webbfilmer inom dövblindområdet

  • Funktionshinder
feb
2017
22

Under december och januari spelade Nordens välfärdscenter in föreläsningar om Usher syndrom, Alströms syndrom och om kommunikationsutveckling hos barn med medfödd dövblindhet. Nu kan du se de filmade föreläsningarna på vår YouTube-kanal.

’Let me joint your attention’  Kommunikationsutveckling hos barn med medfödd dövblindhet

Kari Schjöll Brede presenterar sin master som hon skrivit på Riksuniversitetet i Groningen, Holland. Den bygger på frågeställningen: How does fluent tactile sign language influence the language development in a child who is congenital deafblind? 

Dövblindhet - Mentaliseringsförmåga, kognitivt fungerande och socialt nätverk vid Alströms syndrom 

Leg psykolog Hans-Erik Frölander vid Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om sin doktorsavhandling som undersöker mentaliseringsförmåga, kognitivt fungerande och socialt nätverk vid Alströms syndrom.

Fysisk och psykisk hälsa hos personer med Ushers syndrom typ 2

Moa Wahlqvist, Medicine Doktor i Handikappvetenskap, presenterar sin doktorsavhandling som beskriver hälsa hos personer med Usher syndrom och adresserar vikten av att förstå hälsa hos personer med Usher syndrom från ett biopsykosocialt perspektiv. Moas avhandling är den första som beskriver hälsa hos personer med Ushers syndrom i ett biopsykosocialt perspektiv. 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet