English page Verkkosivu suomeksi

Se Lidija Kolouh-Söderlunds föreläsning om psykisk ohälsa bland unga

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
mar
2016
8

Den växande psykiska ohälsan bland unga är en av de största hälsoutmaningarna de nordiska länderna står inför.

Det framhöll NVCs projektledare Lidija Kolouh-Söderlund vid konferensen Psykisk (O)hälsa. Konferensen arrangerades den 3-4 februari i år och samlade Sveriges främsta föreläsare inom området psykiskt hälsa. 

Lidija berättade bland annat om vårt projekt Unga in i Norden som syftar till att ta fram användbar kunskap om hur man bäst utformar insatser för unga som riskerar utanförskap eller förtidspension. 

Utbildningsradion fanns på plats och filmade programmet. Här kan du se Lidijas föreläsning: http://goo.gl/rcMDd1 (länken öppnas i ett nytt fönster)

 Lidija Kolouh-Söderlund talar inför en månghövdad publik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet