English page Verkkosivu suomeksi

Satsa på välfärdsteknologi inom dövblindområdet!

  • Funktionshinder
sep
2015
11

- Det finns ett stort intresse i samhället för välfärdsteknologi. Det måste man bli medveten om inom dövblindområdet. Det gäller att hänga på om man vill fånga upp intresset hos beslutsfattare och utvecklare.

Det säger Dennis Søndergaard, projektledare för välfärdsteknologiområdet på Nordens Välfärdscenter.

Det är en av anledningarna till att Nordens Välfärdscenter arrangerar kursen "Välfärdsteknologi och dövblindhet", som vänder sig till såväl personal som arbetar med personer med dövblindhet, brukare som intresserad allmänhet.

INOM DÖVBLINDOMRÅDET använder man ofta begrepp som IKT och diskuterar bruk av plattskärmar och mobiltelefoner. Sällan hör man att någon använder begreppet "välfärdsteknologi", trots att såväl IKT som iPads och iPhones är välfärdsteknologi.

- Välfärdsteknologi är ett bredare begrepp och omfattar även exempelvis e-hälsa, telemedicin samt sensor- och robotteknologi, säger Dennis Søndergaard. Det är viktigt att använda begrepp som tilldrar sig uppmärksamhet och som väcker politiskt intresse.
Dövblindområdet kan lära av exempel från äldreområdet och andra delar av funktionshindersområdet som har stor uppmärksamhet på välfärdsteknologi.

Varför ska man gå kursen "Velfærdsteknologi og døvblindhed"?

 - Det är en bra kurs om man vill veta allmänt mer om välfärdsteknologi och hur den används, det gäller både personal och brukare, säger Dennis Søndergaard.
Det finns också en insikt om att tilldelningen av hjälpmedel i olika länder sker på olika sätt. Under kursen blir det också en diskussion om detta och om en eventuell nordisk samsyn samt introduktion till den senaste välfärdsteknologin inom dövblindområdet.

FAKTA OM KURSEN

VELFÆRDSTEKNOLOGI fylder mere og mere i den offentlige debat og blandt de politiske prioriteringer. Derfor har Nordens Velfærdscenter valgt at udbyde kurset Velfærdsteknologi og døvblinde. Kurset er inddelt i tre dage, som løber fra den 27 oktober til den 29 oktober.

DEN FØRSTE DAG vil kursisterne få et indblik i hvad velfærdsteknologi indeholder, definition, forståelse og de nordiske forskelle. Kursisternes indførelsen i velfærdsteknologi vil ligeledes indeholde et kig på det nuværende marked i de respektive lande med praktiske eksempler. Den opbyggede forståelse for området sættes herefter, ind i den rette kontekst – døvblindefeltet. Ved at kigge på velfærdsteknologiens fremgang indenfor ældre og på mange handicapområder, relateres projekter og nationale strategier herfra til døvblindefeltets hverdag – hvad kan vi lære og hvad kan vi drage nytte af fremadrettet.

DAG TO bliver mere "hands-on". Her vil kursisterne blive præsenteret på det velfærdsteknologiske marked indenfor døvblindefeltet som det ser ud i dag. Vi får besøg af firmaer som præsentere deres nyeste produkter, ligesom en ekspert vil gennemgå "state of the art". Dag to vil ligledes indeholde en diskussion af praksis når det gælder tildeling af teknologi og hjælpemidler. Oplægsholdere fra Danmark og Norge vil sætte tonen, inden kursisterne får mulighed for at diskutere nordiske forskelle og ligheder samt i fællesskab udstikke linjen for "best practice" på området.

PÅ KURSETS SIDSTE DAG tager vi et kig på nogle af de projekter som har været indenfor IKT/velfærdsteknologi på døvblindefeltet i den seneste tid. Hvad har vi lært af disse? Giver disse øget livskvalitet eller er det offentlig effektivisering?

DET ER vores håb at kursets deltagere vil opnå en bedre forståelse af hvad velfærdsteknologi er, og hvorledes det kan bruges som et værktøj der kan give en bedre hverdag for døvblinde borgere.

MER INFO OM KURSET OG REGISTRERING

Här finns mer info om kursen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet