English page Verkkosivu suomeksi

Sankt Petersburg satsar på tidiga insatser

  • Välfärdspolitik
apr
2014
10

Myndigheterna i Sankt Petersburg-regionen vill satsa på tidiga insatser för familjer och barn. En grupp praktiker från familjecentra och tjänstemän på olika nivåer besökte Nordens Välfärdscenter för att sätta sig in i vårt projekt Tidiga insatser för sårbara familjer.

Sankt PetersburgDenis Kuzmin är ledare för projektet som omfattar en del av Nordvästryssland.
- Projektets syfte är att implementera tidiga insatser på ett strukturerat sätt, säger han.
Det finns ett stort stöd för att genomföra projektet, inte bara från tjänstemannahåll, utan även från högsta politiska nivå. Arbete för social rättvisa står högst på dagordningen.
Charlotte Skawonius, tidigare chef för Plus i Stockholms stad, och en av utvecklarna av föräldrastödsprogrammen Komet och ABC, har besökt Ryssland och hållit föredrag inom ramen för samarbetet mellan Nordens Välfärdscenter och Sankt Petersburg-regionen.
- Jag tror att det finns förutsättningar att implementera tidiga insatser i Ryssland, säger hon. Det är viktigt att genomförandet stöds av någon som är stark, antingen på politisk eller tjänstemannanivå.

Martin ForsterSenare i vår ska Nordens Välfärdscenters projektledare Kristin Marklund och Fredrik Hjulström besöka Sankt Petersburg för en slutkonferens om tidiga insatser inom ramen för ett projekt som regionen har drivit och som Nordiska ministerrådet har finansierat. Nordens Välfärdscenters projektrapport Tidiga insatser har översatts till ryska. 100 deltagare, många på hög nivå, förväntas komma till konferensen.

Bilder: Kristin Marklund, projektledare på Nordens Välfärdscenter, och Martin Forster, psykolog och forskare, var två av föredragshållarna när en grupp från Sankt Petersburg besökte Stockholm.

Här finns mer information om vårt projekt "Tidiga insatser för sårbara familjer"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet