English page Verkkosivu suomeksi

Sämre tider för människor med sjukersättning

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
feb
2016
16

Forskaren Sara Hultqvist, som anlitats av Nordens välfärdscenter för att utreda hur de nordiska länder har organiserat välfärdssystemen kring unga med psykisk ohälsa, intervjuades i veckan av Göteborgs-Posten.

Hon konstaterar bland annat att gapet mellan fattiga och rika har ökat och att kvinnor med sjukersättning får mindre pengar än männen i samma situation. 

– Ersättningsnivåerna är baserade på arbetslivet. Det gör att orättvisorna på arbetsmarknaden förföljer oss även när vi är sjuka. Att kvinnor generellt sett har lägre lön än män släpas alltså med in i sjukförsäkringssystemet, säger Sara Hultqvist. 

Här kan du lada ner och beställa Sara Hultqvists utredning

Här kan du läsa mer om projektet Unga in i Norden
 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet