English page Verkkosivu suomeksi

Samarbete över Öresund hjälper fler genom gymnasiet

  • Arbetsinkludering
dec
2014
6

Det fanns ett stort intresse för Nordens Välfärdscenters arbete med unga och drop out-problematiken när vi gästade slutkonferensen i projektet Preventing Dropout i Malmö. Både projektet "Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning" och Kunskapsbanken väckte många frågor. Och omvänt, säkerligen kommer flera av metoderna som beskrivs i Preventing Dropout att inom en snar framtid beskrivas i Kunskapsbanken.

Preventing Dropout är ett nätverksprojekt med 12 partner i Öresundsregionen, främst gymnasieskolor, i både Danmark och Sverige. Syftet är att etablera samarbete mellan gymnasieskolor, studievägledare och forskare för att utveckla metoder för att få fler ungdomar att genomföra sin gymnasieutbildning och undvika avhopp. En viktig del i projektet är etableringen av ett ledarnätverk med skolledare från de deltagande skolorna.

Ida Danneskiold-SamsøeBra resultat i utvärdering

Att arbetet har varit framgångsrikt och att det med systematiskt arbete går att motivera studietrötta ungdomar att hålla fast vid sina studier, visar en utvärdering som gjorts av Ida Danneskiold-Samsøe vid Pluss Leadership.
- Utvärderingen av Preventing Dropout är i grunden positiv, berättar hon. Deltagarna har skapat metoder som visat sig fungera. Alla metoder fungerar självfallet inte för alla elever, man måste välja metod efter typ av problem som man möter på skolorna.
Alla metoder är heller inte lika framgångsrika och en del är mer resurskrävande än andra att förbereda och utföra.
- Att till exempel arbeta med rörelse i undervisningen underlättas genom att läraren får god hjälp av den rörelsekatalog som utarbetats i projektet. Det gör det enkelt att ta tag i arbetet, säger Ida Danneskiold-Samsøe. Att jobba med videoobservationer och i efterhand analysera undervisningen är mer resurskrävande, både därför att det kräver teknisk utrustning och för att det i princip kräver fler lärare till klassen.

Metoderna ska spridas

Slutkonferensen i Malmö var det sista som hände inom ramen för projektet som avslutas i och med utgången av 2014. Det finns starka önskemål från deltagarnas sida att upprätthålla nätverket.

Det är dessutom meningsfullt att sprida kunskaperna också till andra skolor, menar Ida Danneskiold-Samsøe och betonar att olika metoder passar olika typer av problematik.
Trots att projektet avslutas, kommer kunskaperna att vara tillgängliga för andra. Information om projektet finns för närvarande på dess hemsida, www.preventingdropout.com. Från och med nyåret kommer informationen att vara tillgängligt på www.voff.dk.

Ambassadörer blir kontaktpersoner

Inom ramen för projektet har man utnämnt en rad ambassadörer som kommer att stå till tjänst för dem som vill skaffa sig information om metoderna och kanske prova någon av dem i den egna skolan. Listan över ambassadörer finns eller ställas via telefon +45-33964077.

Text och bild: Nino Simic, NVC


LÄNKAR

Klicka här för att komma till Kunskapsbanken

Videnscenter om fastholdelse og frafald og Preventing Dropout är två olika projekt som bägge avslutades 2014. På denna hemsida finns några av de viktigaste resultaten och dokumenten.

Länk till NVCs projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning"

Preventing Dropout, konferens i Malmö börshus 20 november 2014

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet