English page Verkkosivu suomeksi

Expertmöte om Kvalitet i äldreomsorgen dokumenterat

  • Välfärdspolitik
jan
2014
9

I slutet av september 2013 arrangerade Nordens Välfärdscenter expertmötet "Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter". Mötet var ett av fyra som utgjorde en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

OmslagssidaArrangemanget ägde rum mot bakgrund av att de demografiska utmaningarna är gemensamma för de nordiska länderna. En ökande andel äldre förväntas ha ett mer omfattande behov av vård och omsorg. I samtliga nordiska länder diskuteras hur man bäst ska mäta kvaliteten i äldreomsorgen. Under mötet utbytte deltagarna erfarenheter kring nationella uppföljningssystem, hur efterlevnaden kontrolleras samt olika samarbetsinitiativ.
Nordens Välfärdscenter har gett ut häftet "Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", som är en dokumentation av expertmötet.

KLICKA HÄR för att ladda ner eller beställa häftet.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet