English page Verkkosivu suomeksi

St Petersburg vill implementera föräldrastödsprogram

  • Välfärdspolitik
mar
2014
12

Tidiga insatser och i synnerhet föräldrastödsprogram var temat när Nordens Välfärdscenter i början på mars arrangerade ett seminarium i St. Petersburg.

Blå bron i St PetersburgCharlotte Skawonius, en av grundarna av KOMET-programmet i Stockholms stad, höll i seminariet som väckte stort intresse. St Petersburgs stad kommer tillsammans med ett antal institut och NGO's att undersöka möjligheterna att implementera ett föräldrastödsprogram.

- Vi hoppas att vi kan hitta en möjlighet att implementera programmet i Ryssland, socialarbetarna som deltog i seminariet blev väldigt entusiastiska, säger Elena Kozjevnikova, vetenskaplig rådgivare vid St. Petersburg Early Intervention Institute (EII). Under våren kommer NVC att delta i flera aktiviteter i samarbete med St. Petersburg.

Nordens Välfärdscenter genomförde projektet "Tidiga insatser för familjer och barn" som avslutades 2012 och som utmynnade i flera konkreta förslag till stöd för familjer och barn. Ett av förslagen var att systematisera implementeringen av föräldrastödsprogram.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet