English page Verkkosivu suomeksi

Ryska parlamentariker gästade Nordens Välfärdscenter

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
feb
2016
10

En grupp ryska parlamentariker besökte Nordens Välfärdscenter för att orientera sig om vårt arbete. Besöket ägde rum inom ramen för Nordiska rådets parlamentariska utbytesprogram 8-11 februari 2016.

Parlamentarikerna representerade dels olika arbetsområden inom duman, den ryska riksdagen, dels flera av Rysslands regioner. Gästerna fick en generell presentation av Nordens Välfärdscenter och av vårt arbete med funktionshinders-, ungdoms- och välfärdsteknologifrågor. Parlamentarikerna var särskilt inriktade på teman som rörde alkohol och droger samt om ungdomars psykiska ohälsa.

En grupp ryska parlamentariker i samspråk med några av Nordens Välfärdscenters projektledare.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet