English page Verkkosivu suomeksi

Rus og partnervold: en studie om kvinner på krisesentre

  • Folkhälsa
aug
2014
13

Fysisk vold forekommer oftere når partneren er ruset, rapporterer kvinner på krisesenter. Denne sammenhengen er tydeligst blant norske kvinner. Innvandrerkvinner svarer ofte «Vet ikke» på spørsmål om voldsutøveren var ruset.

Logga för PopNADEn studie om sammenhengen mellom rusmiddelbruk hos overgripere og partnervold, rapportert av kvinner på krisesentre i Norge, viser store forskjeller mellom norskættede kvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn.

Nærmere 60 prosent av de norskættede kvinnene kom til krisesenter etter at de var blitt utsatt for vold begått av en partner i rus. Blant innvandrerkvinnene oppga kun 26 prosent av kvinnene at partneren hadde vært ruset.

Läs hela artikeln på vår populärvetenskapliga webbplats PopNAD!

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet