English page Verkkosivu suomeksi

Regeringen satsar på NVCs projekt om samer med funktionsnedsättning

  • Funktionshinder
apr
2016
21

Nordens Välfärdscenter får 400.000 kronor av den svenska regeringen för en studie om livssituationen för samer med funktionsnedsättning. De 19 samiska förvaltningskommunerna i Sverige ska besvara frågor som bl.a. handlar om språkbehov, skolgång och hemsjukvård.

Porträttbild av Anna Dahlberg- VI VET för lite och detta blir ett sätt för oss att ta reda på mer, sa statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson till Sameradion när hon presenterade regeringens satsning. När rapporten blir klar kan vi ta ställning till om regeringen bör agera på något sätt.

Erkännande att frågorna är viktiga


ANNA DAHLBERG
, projektledare på Nordens Välfärdscenter, är glad över att projektet kan genomföras. Genom enkäten ökar kunskapen om hur samhället tillgodoser rättigheterna för samer med funktionsnedsättning.
- Det här innebär ett erkännande att frågorna är viktiga, säger hon. Pengarna går till Glesbygdsmedicinskt centrum som ska genomföra studien.

RAPPORTEN blir klar under 2016 och är en del av Nordens Välfärdscenters större nordiska projekt Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund. Inom ramen för det projektet har just producerats en motsvarande norsk studie Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse.

Hör hela nyheten på Sameradion

Läs pressmeddelandet på den svenska regeringens hemsida

Mer information om projektet Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet