English page Verkkosivu suomeksi

Rådet bidrar till omarbetad konvention

sep
2014
15

Utredaren för den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster Håkan Stoor har bett Funktionshinderrådet om inspel till eventuella ändringar i konventionen.

Han är just i färd med en analys och förbereder förslag till revidering. Håkan Stoor är speciellt intresserad av inspel om gränshinder och förslag till lösningar kring personlig assistans, färdtjänst, flytt för personer som bor på institution för långvarig behandling eller vård samt teckenspråk. Enligt tidsplanen ska Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder lämna kommentarer till 6 oktober. Det reviderade förslaget ska sedan diskuteras vid rådsmötet i Stockholm den 29 oktober när det även arrangeras en hearing med Håkan Stoor.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet