English page Verkkosivu suomeksi

PopNAD: "Ny politik kan minska dödsfall vid överdosering"

  • Alkohol och narkotika
dec
2014
1

Hur ser livsvillkoren ut för personer som injicerar narkotika? Torkel Richert vid Malmö högskola har i sin doktorsavhandling intervjuat personer som injicerar narkotika och studerat hur de hanterar och upplever risksituationer och livsvillkor. Hans resultat spräcker många stereotypier.

Logga, PopNADDen svenska forskaren Torkel Richert har erfarenhet av arbete med missbruksproblem från fältet. Med en bakgrund som socionom började han intressera sig för narkomaners livsvillkor.

− Livsvillkoren hos narkomaner påverkas tydligt av narkotikapolitiken, säger Richert.

I september 2014 disputerade Richert vid Malmö högskola om just livsvillkor hos narkomaner. Hans doktorsavhandling uppmärksammar dels kvinnor som besöker sprutbytesprogrammet i Malmö och dels hanteringen av heroinöverdoser. 

Läs hela intervjun med Richert på www.popnad.com!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet