English page Verkkosivu suomeksi

Personer med funktionsnedsättning tvingas till intellektuell isolering

  • Funktionshinder
maj
2014
12

William Nygaard, styrelseordförande för NRK och ordförande för norska PEN-klubben, var en av besökarna i Nordens Välfärdscenters och Bufdirs monter under Nordiske mediedager i Bergen.

William NygaardBilden i media av personer med funktionsnedsättning tar ofta utgångspunkt i hjälte- eller offerrollen, personen blir lätt identifierad med sin funktionsnedsättning och blir sällan tillfrågad när temat är annat än funktionsnedsättningar. Kan du se problem i det?
- Du lyfter definitivt fram en mycket relevant fråga, det finns definitivt en problematik. Mediernas rapportering innebär att personer med funktionsnedsättning i praktiken tvingas till intellektuell isolering. För att komma åt detta krävs levande debatt och medvetandegörande bland mediafolk.

Kan du också se det som en yttrandefrihetsfråga?
- Ja, medierapporteringen lägger ett slags filter över yttrandefriheten och ger bara vissa människor rätt att yttra sig i valda frågor. Enda sättet att komma åt detta är att påpeka sakernas tillstånd, informera och betona vinkeln att personer med funktionsnedsättning också måste omfattas av yttrandefrihet i alla frågor. De har en annan bakgrund och erfarenhet vilket ger ett bredare innehåll och perspektiv på alla frågor. Det är oerhört viktigt att lyfta ut gruppen ur offerrollen.
Vi behöver också en diskussion om vårt sätt att kategorisera människor, sätta gränser mellan vem som har en nedsättning och vem som inte har det.

Läs den norska rapporten Stort felt - liten dekning, om mediernas framställning av personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om vår publikation "Fokus på kultur, media och synlighet".

Denna länk går till vår sida om Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Här finns mer information om vårt deltagande i Nordiske mediedager i Bergen.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet