English page Verkkosivu suomeksi

Bättre opinionsbildning behövs!

  • Funktionshinder
okt
2015
22

- Jag tycker att organisationerna måste knyta till sig aktiva politiker som har framstående positioner och som är beredda att driva frågor som rör personer med utvecklingsstörning. Det menar Karl Grunewald, som deltog i Nordens Välfärdscenters och Finlands Ambassads seminarium "Rätten till eget hem".

Karl Grunewald i talarstolen under sitt föredrag. KARL GRUNEWALD, nestor inom svensk socialpolitik, höll ett anförande under seminariet och berättade om den avveckling av institutionerna som han var en av arkitekterna bakom på 1970-talet. I en tid när personer med utvecklingsstörning hade små möjligheter att leva ett självständigt liv, stod han på barrikaderna för att få till stånd en förändring av attityderna. Han stred för bra boenden, inkludering och rätten till självbestämmande och lyckades få lagstiftarna med sig.

I DAG SER HAN med oro på rapporter om att nordiska länder är på väg att åter placera personer med utvecklingsstörning i institutionsliknande boenden. Förutom att engagera politiker måste intresseorganisationerna arbeta mer och effektivare med opinionsbildning och lobbying. När kampen för bättre livskvalitet för personer med utvecklingsstörning var framgångsrik, var det just genom aktiv opinionsbildning och täta kontakter med några särskilt interesserade och aktiva politiker.
- Sprid kunskaper om vad som inte fungerar, få ut det i pressen, säger han. Jag tycker att organisationerna i dag har fina egna tidskrifter men de stannar tyvärr i en liten krets av läsare.

KARL GRUNEWALD påpekar att han i dag inte har överblick över hela bostadssituationen men vet att kommunerna ligger efter när det gäller att erbjuda gruppboenden. Bara i Stockholm finns det cirka 500 personer som skulle behöva bo i gruppbostad men som inte får det.
- Det klagas i domstol men kommunen säger att den gör vad den kan och hänvisar till situationen på den allmänna bostadsmarknaden, och sen händer inget.

HAN FÖRSTÅR att intresseorganisationer anställer jurister för att försvara medlemmarnas intressen men har vill gärna se en större satsning på information.
- Det behövs folk som kan sprida kunskaper och värderingar. Til syvende og sidst är det värderingar som styr politiken.

FAKTA: Karl Grunewald är barnpsykiater, professor, verksam vid Socialstyrelsen 1961–86 som överinspektör, medicinalråd och chef för byrån för handikappfrågor.

FAKTA OM SEMINARIET: Nordens Välfärdscenter och Finlands ambassad har tillsammans arrangerat seminariet "Rätten till eget hem". 

Mer information om projektet "Rätten till eget hem"

Länk till mer information om seminariet "Rätten till eget hem"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet