English page Verkkosivu suomeksi

NAD-temanummer om problem med missbruk och mental ohälsa

  • Folkhälsa
mar
2014
21

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs senaste nummer behandlar temat rusmedelsmissbruk, mental hälsa och vårdsystem.

Nordic Studies on Alcohol and DrugsI sin artikel om förslaget att integrera den svenska missbruksvården med hälsovårdssystemet beskriver forskaren Jessica Storbjörk hur reformen urvattnades. Störbjörk har tittat närmare på processen från reformförslaget till lagförslaget 2013.

Forskarna Tuukka Tammi och Kerstin Stenius analyserar i sin forskningsrapport hur integreringen av mentalvården med missbruksvården i Finland påverkar förmågan att behandla missbrukare med psykiska problem.

Temanumret innehåller också bland annat en internationell artikel om vilken inverkan sammanfallande problem med missbruk och den mentala hälsan har på vårdsystemen.

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet