English page Verkkosivu suomeksi

Nytt projekt: Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
jan
2014
27

Nordens Välfärdscenter nya projekt Unga in i Norden, psykisk hälsa, arbete, utbildning sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år som riskerar långvarigt utanförskap. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra för Nordens unga.

Lidija Kolouh-Söderlund leder projektet:

- De flesta unga i Norden mår bra och vi har aldrig haft så välutbildade och resursstarka unga någonsin som nu, men utvecklingen bland ungas psykiska hälsa är oroväckande. Vissa grupper är särskilt utsatta. Att din sexuella läggning avviker från heteronormen kan räcka för att du ska behöva utstå kränkande behandling och sexuella trakasserier. Om du har någon form av funktionsnedsättning möter du inte bara vuxenvärldens fördomar om vad du klarar av för arbetsuppgifter eller inte. Du måste också kämpa dig genom en skola där du ska stöpas i en form du inte passar in i.

Projektet kommer att lyfta praktiknära forskning som bidrar till kunskapsutveckling och konkretisera hur arbetet med unga kan utvecklas i praktiken. Det kan tex gälla att belysa sambandet mellan ungas psykiska hälsosituation och deras situation i skolan.

I arbetet med unga som riskerar utanförskap krävs ofta individanpassade motivationsinsatser och tillgång till många metoder.

Läs mer om projektet:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet