English page Verkkosivu suomeksi

Nytt inom alkohol- och drogområdet 6/2016 ute nu!

  • Alkohol och narkotika
aug
2016
2

Vi söker en projektledare inom det folkhälsopolitiska området med inriktning mot tobak-, alkohol- och narkotikafrågor till vårt kontor i Helsingfors. Mer info om bland annat detta i ”Nytt inom alkohol- och drogområdet”.

Nyhetsbrevet Nytt inom alkohol- och drogområdet 6/2016I nyhetsbrevet lyfter vi också fram senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Där ingår bland annat en artikel om att missförhållanden under barndomen ökar risken för alkoholmissbruk senare i livet, särskilt för kvinnor. En annan undersökning visar att var fjärde 15-16-åring i Sverige har prövat e-cigaretter.

I nyhetsbrevet berättar vi också om en ny WHO-publikation om alkoholens inverkan på barn och unga. Nordens Välfärdscenters Nina Rehn-Mendoza är en av medförfattarna.

Nytt inom alkohol- och drogområdet 6/2016 (nytt fönster)

Prenumerera på Nytt inom alkohol- och drogområdet!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet