English page Verkkosivu suomeksi

Nytt inom alkohol- och drogområdet 5/2016 ute nu!

  • Alkohol och narkotika
jun
2016
1

Har du koll på debatten om den finska regeringens förslag till ny alkohollag? Visste du att allt fler missbrukare tvångsvårdas i Sverige och att klienterna är nöjdare än förr med missbruksvården i Norge?

Nyhetsbrevet Nytt inom alkohol- och drogområdet 5/2016Prenumerera på vårt nyhetsbrev "Nytt inom alkohol- och drogområdet", som utkommer 10 gånger per år, så håller du dig uppdaterad!

Vi lyfter bland annat fram senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Dessutom har vår nordiska turné "Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna" gjort sitt sista nordiska turnéstopp, i Mariehamn i maj.

Nytt inom alkohol- och drogområdet 5/2016 (Nytt fönster)

Prenumerera på Nytt inom alkohol- och drogområdet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet