English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nytt inom alkohol- och drogområdet 10/2015 ute nu!

  • Folkhälsa
dec
2015
18

Årets sista nummer av nyhetsbrevet Nytt inom alkohol- och drogområdet har nu publicerats och vi önskar er alla en god jul och gott nytt år!

Nyhetsbrevet Nytt inom alkohol- och drogområdet 10/2015I nyhetsbrevet ingår bland annat en artikel om naloxon, ett motgift mot överdosering av opioider. Naloxon delas ut i Norge sedan sommaren 2014 och ungefär 1500 stycken nässpray har delats ut så här långt i Oslo och Bergen. I 200 fall har de använts.

Läs också om ett seminarium som avslutade projektet Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården (NoLoM) som Nordens Välfärdscenter initierade 2011. Där konstaterades bland annat att det inte alltid är så lätt att uppmärksamma andras riskfyllda alkoholbruk eftersom alkohol omgärdas av ett starkt stigma och kan vara känsligt att både prata och fråga om.

I vår medieöversikt av aktuella nordiska alkoholfrågor ingår bland annat en svensk studie som visar att flera foster fortfarande utsätts för alkohol och att danska ensamboende män löper större risk för alkoholproblem.

Nyhetsbrevet Nytt inom alkohol- och drogområdet 10/2015 (Nytt fönster)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet