English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic Welfare: Arrangemang i Oslo, Lissabon och Torshamn

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
maj
2015
8

I det nyaste numret av Nordens Välfärdscenters nyhetsbrev Nordic Welfare hittar du information om en hel rad intressanta nordiska arrangemang!

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 4/2015I maj besöker vi både Norge och Färöarna. Den 27 maj kommer turnén ”Fokus på barn i fosterhem” till Oslo. Tanken bakom turnén är att sprida våra projektresultat av det nyss avslutade projektet ”Nordiska barn – Fokus på barn i fosterhem”.

Den 26-27 maj arrangerar Nordens Välfärdscenter två seminarier om äldrefrågor (demens och kvalitet i äldreomsorgen) på Färöarna.

Glöm inte heller att anmäla dig till Nordic Day 2015 som arrangeras i Lissabon 5 juli. Temat för den dagen är inkludering av barn och unga.

Varmt välkomna till våra arrangemang!

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 4/2015 (nytt fönster)

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic Welfare!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet