English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 7/2016 ute nu!

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
okt
2016
28

I månadens nyhetsbrev lyfter vi bland annat fram vår debattartikel om nordisk alkoholpolitik som har publicerats i dagstidningar i Sverige och Finland. I debattinlägget uppmanar vi politiker i Norden att aktivt delta i en alkoholpolitisk debatt och att även i fortsättningen finansiera alkoholpolitisk forskning som ger beslutsfattare ett gott beslutsunderlag.

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 7/2016Vår nordiska semiarietunté om unga med psykisk ohälsa har kört i gång med ett första turnéstopp i Köpenhamn. Under det danska seminariet konstaterades bland annat att vi aldrig har haft så välutbildade och resursstarka unga som nu. Men att vi också måste kunna hjälpa dem som inte mår bra.

Nu är det igen dags för funktionshinderorganisationerna i Norden att söka ekonomiskt bidrag för aktiviteter med sina nordiska kollegor. Totalt handlar det om drygt en och en halv miljon svenska kronor som delas ut av Nordens välfärdscenter under 2017. Sista ansökningsdag är den 20 november!

Vi välkomnar dig också till en konferens om barn och unga med funktionshinder på Åland i november. Barn och unga med funktionshinder har många rättigheter enligt FN:s konventioner. Men hur går vi från ord till handling? Det ska nordiska experter diskutera i dagarna två.

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 7/2016 (nytt fönster)

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic Welfare!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet