English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 3/2016 ute nu!

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
mar
2016
31

Du har väl inte missat att vi publicerat många nya rapporter på senaste tiden? I nyhetsbrevet Nordic Welfare listar vi en hel del av dem.

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 3/2016Tre nya rapporter med temat unga och psykisk ohälsa i Norden har publicerats. Vi presenterar goda exempel på verksamheter för unga med psykisk ohälsa och framgångsrikt samarbete mellan den offentliga sektorn och civilsamhället för att hjälpa dessa unga.

Också inom dövblindområdet har det publicerats två nya rapporter, bland annat ”Nordisk leseplan - medfødt døvblindhet”, vars syfte är att ge yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ett gemensamt vetenskapligt förhållningssätt och en gemensam nordisk terminologi.

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 3/2016 (nytt fönster)

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic Welfare!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet