English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 1/2016 ute nu!

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
feb
2016
2

I årets första nummer av nyhetsbrevet Nordic Welfare lyfter vi bland annat fram två publikationer inom funktionshinderområdet.

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 1/2016

Foldern om Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har uppdaterats och vi har också nyligen gett ut publikationen Funktionshinderperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet.

Läs dessutom om vår seminarieturné ”Kvalitet inom äldreomsorgen” som besöker Oslo 10 februari och om hur vi arbetar under Finlands ordförandeskap inom Nordiska ministerrådet.

Nyhetsbrevet Nordic Welfare 1/2016 (nytt fönster)

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet