English page Verkkosivu suomeksi

Ny strategi utarbetas för Den nordliga dimensionen

  • Folkhälsa
  • Välfärdspolitik
okt
2014
3

I slutet av september 2014 samlades alkohol- och narkotikaexperter till ett ASA EG-möte (Expert Group on Alcohol and Substance Abuse) i Stockholm. Nordens välfärdscenters projektledare Nina Karlsson representerar Nordiska ministerrådet i gruppen som är en del av Den nordliga dimensionen (NDPHS). Nu ska en ny strategi tas fram för hela NDPHS-samarbetet.

ASA EG-möte 2014

NDPHS, som är en förkortning av Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being grundades 2003. Till partnerskapsprogrammet hör nio länder (Lettland, Litauen, Estland, Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Finland och Ryssland), Europeiska kommissionen och åtta internationella organisationer (bland dem ILO, WHO och UNAIDS och Nordiska ministerrådet).

Expertgrupperna vill minska riskfaktorer relaterade till livsstilsjukdomar

 NDPHS-arbetet är indelat i fyra expertgrupper och Nordens välfärdscenter deltar i gruppen som ansvarar för alkohol- och narkotikafrågorna (ASA EG). Expertgruppen träffas två gånger per år.

- Vi arbetar för att minska riskfaktorer relaterade till livsstilssjukdomar och för att stärka det förebyggande arbetet i NDPHS-länderna. I ASA EG-gruppen är målet att främja en minskning i andelen alkoholskador i NDPHS länderna och att främja förebyggning av narkotikabruk och rökning, berättar Nina Karlsson.

- Vi främjar utvecklingen av nationell alkohol-, narkotika-  och tobakspolicy, följer upp vad som händer i länderna och arbetar för att finna olika tillvägagångssätt för hälsofrämjande, bland annat genom att lyfta fram projektidéer mellan olika NDPHS-länder.

Ny strategi för samarbetet

Strategin för NDPHS-samarbetet ska nu förnyas för en fyraårsperiod.

- Vi ska ta fram nya målsättningar och indikatorer för fortsatt samarbete inom ASA-gruppen. En sak som togs upp under mötet var hur gränshandeln med alkohol tacklas på lokal nivå, exempelvis i gränszonerna mellan Estland och Lettland och Lettland och Litauen, men också i gränsområden mellan till exempel Finland och Norge. Det gäller att komma ihåg att det finns många gränser och varierande prispolitik inom NDPHS-området, säger Karlsson.

- Vi har byggt upp en god bas för kontakter och nätverk under NDPHS-samarbetets lopp, vilken nu allt effektivare kan utnyttjas för att nå våra målsättningar. Samarbetet är inte enbart en export av nordisk expertis österut utan ett utbyte av kunskap. Vi har mycket att lära oss av de östra grannländerna, konstaterar Karlsson.

Foto: Konstantin Vyshinsky

- Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS)

- Expert Group on Alcohol and Substance Abuse (ASA EG)

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet