English page Verkkosivu suomeksi

Ny rapport om skolelevers psykiska hälsa

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
maj
2015
28

Nu kan du läsa den första rapporten som sammanställts inom projektet Unga in i Norden. Rapporten ”Skolelevers psykiska hälsa” visar sambandet mellan skolmiljö och de ungas psykiska hälsa genom resultat från olika studier inom området.

Fokus ligger på de svenska skolelevernas psykiska hälsa med stöd i resultaten från WHO-studien ”Skolbarns hälsovanor” gjord mellan 1985-2014. I rapporten görs även jämförelser med resultat från Finland, Norge och Danmark. Bland annat visar resultaten att psykosomatiska besvär är vanligast i Sverige och minst vanliga i Danmark.

Rapporten är skriven av Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstad universitet, i uppdrag av Nordens Välfärdscenter.     

Projektet Unga in i Norden kommer under 2015 och 2016 att ta fram fler rapporter som fokuserar på unga nordbors nuvarande situation för att ta reda på vilka insatser som behövs för en förbättrad välfärd.

 


 

Ladda ner eller beställ en tryckt version av ”Skolelevers psykiska hälsa”

Projektet Unga in i Norden

Omslag för "Skolelevers psykiska hälsa"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet