English page Verkkosivu suomeksi

Ny adress på kontoret i Finland!

  • Alkohol och narkotika
sep
2015
29

Nordens Välfärdscenters kontor i Finland flyttar torsdagen 1 oktober 2015:

Besöksadress:
Nordens Välfärdscenter
Mannerheimvägen 168 B
00271 Helsingfors

Postadress:
Nordens Välfärdscenter c/o Institutet för hälsa och välfärd
PB 30
00271 Helsingfors

Nordens Välfärdscenters kontaktuppgifter

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet