English page Verkkosivu suomeksi

"Nordiskt samarbete när det är som bäst"

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
sep
2014
12

Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, gästade Nordens Välfärdscenters stand under Health & Rehab-mässan i Köpenhamn. I en kort intervju berättade han om sina förväntningar på det nordiska samarbetet inom välfärdsteknologiområdet och uttryckte uppskattning för Connect-projektet.

Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, besöker Nordens Välfärdscenters stand.Den uttalade målsättningen med Connect är att komma till rätta med problemet att många bra projektresultat aldrig blir en del av den sociala servicen i vardagen. Ser du det som rätt inriktning på det nordiska arbetet inom välfärdsteknologi?
- Det unika med NVC är att kompetens, övergripande perspektiv och nätverksbyggande kopplas samman så att man kan se resultat för brukarna i praxis. Connect är ett sällsynt exempel på att man klarar av att kombinera helikopterperspektivet med gräsrotsperspektivet vid ett och samma tillfälle.

Är den inriktningen något som du skulle vilja se mer av inom det nordiska samarbetet?
- Definitivt. Vi samarbetar i Norden för att vi tror att vi kan lära av varandra, bygga på varandras erfarenheter, utnyttja lösningar som vi har utvecklat på en plats i Norden, och inte minst när det gäller välfärdsteknologi, skapa lösningar som också kan vara attraktiva utanför Nordens gränser.

Connect är ett projekt som ska nå ut på kommunal nivå, i målgruppen finns även de som dagligen arbetar med personer som använder välfärdsteknologi. Ser du positivt på samarbetet med kommunerna?
- Den nordiska välfärdsmodellen är i grunden en kommunal välfärdsmodell, vi har väldigt decentraliserade lösningar, ansvaret och lösningarna finns ute i lokalsamhällena. Varje nordisk insats på välfärdsområdet måste ta hänsyn till detta. Det menar jag att Nordens Välfärdscenter gör. Ni är aktiva mot kommunerna, reser runt och sprider det goda budskapet. Ni knyter också nätverk som exempelvis i Connect, inte bara mellan dem som har beslutskompetensen men också med dem som har praktisk erfarenhet av situationer där välfärdslösningar möter den enskilda människan. Det är ju i mötet med den enskilde som välfärdslösningarna ska klara prövningen, det är där de ska visa om de löser ett problem eller bara skapar nya, om de är kostnadseffektiva, om de skapar trygghet och värdighet i omsorgen.
- Det är konkret, inriktat på att inkludera dem som vet var skon klämmer, det är brukarorienterat - jag menar att det är nordiskt samarbete när det är som bäst. Jag menar inte att allt nordiskt samarbete måste vara precis så här, vi behöver också övergripande översikter och strategier, men vi behöver också detta praktiska erfarenhetsutbyte som leder framåt i de lokalsamhällen där trots allt alla nordbor bor.

Text och bild: Nino Simic, kommunikationsrådgivare

Mer information om CONNECT-projektet finns här.

Health & Rehab-mässans hemsida.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet