English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt samarbete kring integrationsfrågor

  • Välfärdspolitik
nov
2016
30

Vid ett informellt möte mellan nordiska integrationsministrar och departementsföreträdare i Köpenhamn den 25 november enades man om att fortsätta samarbetet kring kunskaps- och erfarenhetsutbyte på integrationsområdet.

Integrationsministrarna sa att de var nöjda med att Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för integration av flyktingar och invandrare har fastställts och är i full gång. Centralt i programmet är utbyte och spridning av erfarenheter och kunskap på integrationsområdet.

I ett gemensamt yttrande säger integrationsministrarna att de nordiska länderna kommer att lära av varandras erfarenheter på integrationsområdet och därmed bidra till att göra de olika åtgärderna verkningsfulla och effektiva. Det finns ett särskilt behov av forskningsbaserad kunskap om effekten av den insats som görs för att nyanlända snabbt ska komma i kontakt med arbetsmarknaden.

Läs integrationsministrarnas yttrande (öppnas i nytt fönster)

Här kan du läsa om Nordens välfärdscenters integrationsprojekt 

Nordiska integrationsministrar och departementsföreträdare

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet