English page Verkkosivu suomeksi

Ny ordförande för nordiskt funktionshinderssamarbete

  • Funktionshinder
feb
2015
16

Under 2015 har Danmark ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. För funktionshinderrådet, som följer samma rotationsordning av ordförandeskap, är det danska Inge Storgaard Bonfils som tar över ledningen.

I rådets arbetsutskott blir Stina Sjöblom från Finland vice ordförande. Ellen Calmon från Island representerar funktionshindersorganisationerna och blir den tredje rådsmedlemmen i arbetsutskottet.

Inge Storgaard BonfilsInge Stoorgaard Bonfils har flera tankar inför 2015:
- Under sitt första år har Rådet arbetat med att finna sin roll, gett input till handlingsplanen och därutöver diskuterat vilka ämnen vi ska fokusera på. Jag ser fram mot att vi under 2015 kommer att arbeta med dessa ämnen och teman i några konkreta projekt.

Viktigt arbeta för större synlighet

Inge Stoorgard Bonfils anser också att det är viktigt att rådet fortsätter arbetet med att bli synligt och komma i dialog med olika relevanta partner inom det nordiska samarbetet om funktionshinder.
- Jag ser särskilt fram mot att träffa NNDR, det nordiska forskningsnätverket om funktionshinder, för att inleda en dialog om vilken status funktionshindersforskningen har i de olika nordiska länderna.

Inge är forskare vid Professionshögskolan Metropol i Köpenhamn och har tidigare erfarenheter om sektorsansvar och implementering av funktionshindersperspektivet. Hon kommer att medverka i projektet om integrering och uppmärksammande av funktionshindersperspektivet i Nordiska ministerrådets verksamhet. Projektet pågår 2015-2017

Aktiviteter

5-6 mars: Möten inom projektet Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald
5-6 maj: Rådsmöte i Bergen, samordnat med nordisk konferens om funktionshindersforskning som arrangeras av Nordic Network of Disability Research
24-25 september: Möten inom projektet Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald
Oktober: Seminarium om Välfärdsteknologi och hjälpmedel inom Danmarks ordförandeskap för Nordiska ministerrådet
13 oktober: Seminarium om Fri rörlighet och funktionshinder i Köpenhamn

Här finns mer information om Funktionshindersrådet

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet