English page Verkkosivu suomeksi

Nordiska ungdomsorganisationer möts

  • Funktionshinder
dec
2015
14

Tack vare Nordens Välfärdscenters stödordning får funktionshindersorganisationer runt om i Norden möjlighet att träffas och fördjupa sitt samarbete. Danske Døves Ungdomsforbund är en av organisationerna som sökt bidrag för att arrangera en träff.

Varje år beviljas bidrag till nordiska möten och konferenser från Nordens Välfärdscenters stödordning. En av organisationerna som fick bidrag för aktiviteter under 2015 var Danske Døves Ungdomsforbund. De ville arrangera en träff tillsammans med ungdomsorganisationer i de övriga nordiska länderna; Kalaallit Tusilartut Kattuffiat, Kuurojen Liitto ry, Deyvafelag Føroya, Félag heyrnarlausra, Norges Døveforbund Ungdom och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

I oktober möttes representanterna från de olika ungdomsförbunden under en helg i Köpenhamn i Danmark. Varje land skickade en person från sitt sekretariat och en person från en arbetsgrupp till mötet.

– Der er mange årlige arrangementer, der skal koordineres mellem landene og vi diskuterer tegnsprogspolitik i de enkelte lande. Hvad kan forbedres og hvad skal der gøres noget ved, berättar Michael Weber Steenberg, Sekretariatsleder på Danske Døves Ungdomsforbund.

Flyktingkrisen var en aktuell fråga som också kom upp på agendan.
– Vi diskuterede også lidt om den aktuelle flygtningesituation, om vi kunne gøre noget når der er døve flygtninge blandt dem, berättar Michael.

Det blev en mycket lyckad träff med både utflykter, diskussioner och föredrag. Bland annat gjordes ett besök på Institut for Menneskerettigheder.

– Kommunikationen mellem landene var godt, säger Michael och förklarar att teckenspråket inte är internationellt vilket innebär en utmaning när man möts.

Kunskapsutbyte är en viktig del av träffarna och organisationerna har en lång tradition av samarbete.
– Vi føler at vi udvikler os mere ved at kigge ud over egne landegrænser, säger Michael och konstaterar att det är tack vare Nordens Välfärdscenters stödordning som man har möjlighet att ha detta nordiska samarbete.

Mellan mötena fortsätter kontakten på mejl och förbunden har också en gemensam hemsida på gång. Nästa träff arrangeras under 2016 och då ska de ses på Island.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet