English page Verkkosivu suomeksi

Nordiska storstäder sätter unga i fokus

  • Arbetsinkludering
sep
2015
30

Nordens Välfärdscenter deltar i konferensen "Storstadens hjärta och smärta" med presentationer om två spännande projekt på området utsatta unga.

Storstadens hjärta och smärta arrangeras av Malmö stad på uppdrag av Nordiska ministerrådet 30 september – 2 oktober. Nordens Välfärdscenter deltar med presentationer om nordiska initiativ på området utsatta unga, studier och arbetsmarknad. 

Konferensen, som arrangeras vartannat år, tar i år plats i Malmö Live och samlar deltagare från hela Norden. I år handlar det bland annat om arbete och studier, fritid, makt och inflytande.

Jenny Tägtström och Lidija Kolouh Söderlund, projektledare på Nordens Välfärdscenter, presenterar projekten Nordisk kunskapsbank om skolavhopp respektive Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete och utbildning.

– Ungas utsatthet i förhållande till studier och arbetsmarknad uppmärksammas just nu i alla nordiska länder. Frågan har framförallt hamnat på den politiska dagordningen efter finanskrisen 2008 då ungdomsarbetslösheten steg dramatiskt till följd, säger Jenny. 

På samma tema presenterar Christer Hyggen från norska forskningsinstitutet NOVA rapporten Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden. Rapporten är skriven på uppdrag av Nordisk barn och ungdomskommitté (NORDBUK) och utkom i juni 2015.

Konferensen Storstadens hjärta och smärta (öppnas i nytt fönster)

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp (öppnas i nytt fönster) 

Om projektet "Unga in i Norden"

Rapporten Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden (öppnas i nytt fönster)

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet