English page Verkkosivu suomeksi

Nordiska olikheter i mottagandet av ensamkommande

  • Integration
feb
2017
21

Sverige sticker ut bland de nordiska länderna när det gäller till exempel boende för ensamkommande barn. Det framgår av en ny rapport från Nordens välfärdscenter om samhällets mottagande av ensamkommande i Norden.

I februari berättade projektledare Anna Gärdegård, i en webbsändning arrangerad av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL), om skillnader och likheter mellan länderna. Hon berättade att Sverige särskiljer sig genom att socialtjänsten i alla svenska kommuner ordnar boende och omsorg för de unga. I de övriga nordiska länderna finns i stället särskilda mottagningscenter i vissa kommuner och under asylprocessen har ländernas respektive Migrationsverk ansvar för barnen.

I Norge finns en likande ordning som i Sverige för barn upp till 15 år. Det händer att ensamkommande försvinner. Norge har nationella rekommendationer om vem som ska göra vad när ensamkommande försvinner, något som saknas i de övriga länderna.

I Finland inhämtar handläggare på Migrationsverket ett utlåtande från barnets socialarbetare om barnets bästa. Det sker inte i de övriga nordiska länder under asylutredningen. På Island finns många familjer som vill ställa upp som familjehem, däremot har få ensamkommande sökt asyl där.

Ladda ner Anna Gärdegårds rapport om ensamkommande i Norden. 

Se webbsändningen nedan. 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet